วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ติดตามพัฒนาโรงฆ่าสัตว์

7 กรกฎาคม 2554 กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายอุทัย ชัยชนะทอง ได้ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลเชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะพักใช้ โดยมีเทศบาลตำบลเมืองนะ / เทศบาลตำบลเมืองงาย เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และผู้ประกอบการที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมและรับทราบแนวทางปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น