วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประชุมผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายสัตว์

8 กรกฎาคม 2554 ขอความร่วมมือผู้ประกอบฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ประชุมเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และแจ้งถึงสถานการณ์โรคระบาดของสุกร พร้อมชี้แจงร่วมโครงการเขียงสะอาดและร่วมเป็นเครือข่ายแจ้ง ข่าวสารด้านความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในทุกๆด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น